ކުޅުދުއްފުށި ލޭބަކުއަޓަސް ގައި ރޯވި އަލިފާން ނިއްވާލައިފި

Sat, 16 Sep 2023 09:30 PM

View on this article on Muraasilu

ކުޅުދުއްފުށި ލޭބަކުއަޓަސް ގައި ރޯވި އަލިފާން ނިއްވާލައިފި

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ލޭބަރކުއަޓައެއްގައި ރޯވި އަލިފާން ނިއްވާލައިފިއެވެ.މޯލްޑިވްސް ނެސެނަލް ޑިފެންސްފޯސް އިން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި މިއަދު މެންދުރުފަހު 14:35 ގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު، ނޮދަން އޭރިޔާ ކޮމާންޑު: ކުޅުދުއްފުށި ފަޔަރ ސްޓޭޝަނު ފަޔަރ ފައިޓަރުން ގެ މަސައްކަތުންނިއްވާލެވުނީ 15:05 ގައެވެ. މި އިމާރާތަކީ ކުޅުދުއްފުށީގައި ހަދަމުންދާ 400 ހައުސިން ޔުނިޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުއައްޒަފުން ތިބުމަށް ހަދާފައިވާ އިމާރާތެކެވެ.

މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.More from Muraasilu