އަލަށް ހުޅުވާ ‘ޖޯއި އައިލޭންޑް’ގެ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ފުވައްމުލަކުން

Sat, 20 May 2023 05:57 PM

View on this article on Mikal News

އަލަށް ހުޅުވާ ‘ޖޯއި އައިލޭންޑް’ގެ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ފުވައްމުލަކުން

އަލަށް ހުޅުވުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ރިޒޯޓެއް ކަމަށްވާ ‘ޖޯއި އައިލޭންޑް’ގެ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ‘އޯޕަން ޑޭ’ އެއް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ބާއްވަން ތާވަލްކޮށްފިއެވެ.

މި މޭ މަހު 28 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބާއްވާ މައުލޫމާތު ސެޝަންނުގައި ވަޒީފާއަށް އެދުން ނުވަތަ އެޕްލައި ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް އެފަރާތުން ހާމަކުރައްވައެވެ. ޖޯއީ އައިލޭންޑްގެ ވަޒީފާއަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މި އޯޕަން ޑޭއަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމުން ވަޒީފާގެ އިންޓަވިއު ކުރުން ވެސް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި އޯޕަން ޑޭ އޮންނާނީ ޒިކުރާ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮލެޖުގެ މައި ހޯލުގައި 28 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު ހަވީރު 4:00 އިން ރޭގަނޑު 9:00 އަށެވެ.

ޖޯއީ އައިލްންޑް ރިޒޯޓްގެ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން

‘ޖޯއި އައިލޭންޑް’ އިން ހާމަކުރައްވާ ގޮތުގައި އެ ރިޒޯޓުގެ ހުރިހާ ޑިޕާޓްމެންޓަކުން ވެސް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

އެގޮތުން ހުޅުވާލާފައިވާ ވަޒީފާގެ ދާއިރާ ތަކުގެ ތެރޭގައި:

ފުޑް އެންޑް ބެވަރާޖެސް

ކަލިނަރީ އާޓްސް

ފްރޮންޓް އޮފީހުގެ

ޓެލެންޓް އެންޑް ކަލްޗާ

އާއި ކަލްޗާ،

ފައިނޭންސް،

އިންޖިނިއަރިން

ސްޕާގެ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތްތައް ހިމެނެއެވެ.

މި އޯޕަންޑޭއަށް ހާޒިރު ނުވެވޭ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އެރިޒޯޓްގެ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހުޅުވިފައި ވާކަމަށް ހާމަކުރައްވައެވެ. އެގޮތުން ވަޒީފާއަށް އެދި ސިވީއާއި ކަވާ ލެޓާ- ޝައުގުވެރިވާ ވަޒީފާ ބަޔާންކޮށް [email protected] އީމެއިލް ކުރުމުން ބަލަިއގަންނާނެ ކަމަށް ހާމަކުރައްވައެވެ.

ޖޯއީ އައިލޭންޑް ރިޒޯޓް އަކީ މާލެ އަތޮޅު އުތުރު ބައިގައި ހިމެނޭ ރަށެކެވެ. މާލެއިން 40 މިނިޓްގެ ސްޕީޑް ބޯޓް ދަތުރެއްގައި އެރަށަށް ދެވެއެވެ. މިއި ކޮކޫން ކަލެކްޝަންގެ ދަށުން ހިންގާ ރިޒޯޓެކެވެ.

The post އަލަށް ހުޅުވާ ‘ޖޯއި އައިލޭންޑް’ގެ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ފުވައްމުލަކުން appeared first on Mikal News.


More from Mikal News