ފެނުން ކަރަންޓު އުފައްދާ ދެވަނަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ނޭޕާލްގައި ފަށަނީ

Mon, 29 May 2023 10:30 PM

View on this article on Kaafu Online

ފެނުން ކަރަންޓު އުފައްދާ ދެވަނަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ނޭޕާލްގައި ފަށަނީ

ނޭޕާލްގައި ފެނުން ކަރަންޓު އުފެއްދުމުޖގެ ދެވަނަ މަޝްރޫއެއް ހިންގުމަށް އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކަށް އަނެއްކާވެސް ދިނުމަށް ނޭޕާލުން ނިންމައިފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ ސަތުލޫޖް ޖަލް ވިދްޔޫތު ނިގަމް (އެސްޖޭވީއެން) މިވަގުތު ތަރައްގީ ކުރަމުންދަނީ 2024 ވަނަ އަހަރު ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިރުމަތީ ނޭޕާލްގެ އަރޫން ކޯރުގައި ހަދާ 900 މެގަވޮޓްގެ އަރޫން -III ހައިޑްރޯއިލެކްޓްރިކް މަޝްރޫއެކެވެ.

އައު ޕރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި އިރުމަތީ ނޭޕާލުގައި 669 މެގަވޮޓް (މެގަވޮޓް) ގެ ހައިޑްރޯޕަވަރ މަޝްރޫއު ތަރައްގީ ކުރުމަށް އަނެއްކާވެސް އެކުންފުންޏާ ނޭޕާލުން ވަނީ ހަވާލު ކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ. އެއީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏެކެވެ.

ނޭޕާލްގެ ބޮޑު ވަޒީރު އިންޑިއާއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި އެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

މި އައު ޕްރޮޖެކްޓަށް 93 ބިލިއަން އިންޑިއާ ރުޕީސް ޚަރަދު ވާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ނޭޕާލުން އިންޑިއާއަށް ކަރަންޓު ވިއްކައެވެ. އަދި ދާދި ފަހުން ނޭޕާލާއި ބަންގްލަދޭޝް އިން އެއްބަސްވެފައި ވަނީ އިންޑިއާގެ ކަރަންޓު ލައިންތައް މެދުވެރިކޮށް ނޭޕާލުގެ ކަރަންޓު ބަންގްލަދޭޝްއަށް ވިއްކާށެވެ.

The post ފެނުން ކަރަންޓު އުފައްދާ ދެވަނަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ނޭޕާލްގައި ފަށަނީ first appeared on ކާފު އޮންލައިން.


More from Kaafu Online