އީވާ އަކީ ބޮޑު ނުރައްކަލެއް

Wed, 24 May 2023 01:14 PM

View on this article on Kaafu Online

އީވާ އަކީ ބޮޑު ނުރައްކަލެއް

މުސލްިމު ގައުމެއްގައި ބަރުލަމާނުގައި ރިއާސަތުގައި އާދަވެގެން ކިޔާ ސޮލަވާތް ކިޔަވާކަށް ނޭނގުނެވެ. އެއަށްފަހު 50 މެމްބަރުންގެ ސޮޔާއެކު ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަޒުލު ކުރާ މަޖިލީހުގެ ނާއިބް ރައީސް ކަމުގައި އޭނާ ވަނީ ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް ްވަދެފައެވެ.އެއަށްފަހު ހުރިހައި ރުޅިއެއް އަމާޒުކޮށްފައި ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށެވެ.

ރައީސް ސާޅިޙުގެ މަގްބޫލުކަން ދަނީ އިތުރު ވަމުންނެވެ.More from Kaafu Online