އިންޑިއާގައި ދިވެހި އަންހެނަކަށް ހަމަލާ ދިނުމަށްފަހު ފޯނު ފޭރިގަނެފި

Fri, 26 May 2023 01:32 AM

View on this article on Bonthi News

އިންޑިއާގައި ދިވެހި އަންހެނަކަށް ހަމަލާ ދިނުމަށްފަހު ފޯނު ފޭރިގަނެފި
ޚަބަރު

އިންޑިއާގައި ދިވެހި އަންހެނަކަށް ހަމަލާ ދިނުމަށްފަހު ފޯނު ފޭރިގަނެފި

އިންޑިއާގެ ނިއު ދިއްލީގައި ސައިކަލެއްގައި ދިޔަ ދެ ފިރިހެނަކު ދިވެހި އަންހެނަކަށް ހަމަލާ ދިނުމަށްފަހު އޭނާގެ ފޯނު ފޭރިގަނެފި އެވެ.

އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ފޯނު ޖަހައިގަތީ އޭނާ އޮޓޯއެއްގައި ކޮލެޖު ގެސްޓްހައުސް އަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައެވެ. އެއީ ދިއްލީގައި ހުންނަ ސްޓެފަން ކޮލެޖުގައި ކިޔަވަމުންދާ ހައްވާ ސިންމާ ނަމަކަށް ކިޔާ ދަރިވަރެކެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:45 އެހާކަންހާއިރެވެ.
މި މައްސަލަ މިހާރު އިންޑިއާގެ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާއިރު، ރާއްޖޭގެ ހާރިޖީ ވުޒާރާގެ ބަހެއް ހަބަރު ޝާއިކުރުމާ ހަމައަށް ”ބޮންތި“ ނޫހަށް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.More from Bonthi News