ގުރައިދޫ ދާއިރާ މަޖިލިސް ބައި-އިލެކްޝަން ޕްރައިމަރީ – ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތައް

Wed, 08 Mar 2023 07:53 PM

View on this article on MDP

ނަންބަރު: MDP/2023/018

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްއިން ހުސްވެފައިވާ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ގައި މިޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓެއް ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 11 މާޗް 2023 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:00 އިން ހަވީރު 5:00 އަށެވެ. އަދި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަރުކަޒުތައް އާންމުކުރީމެވެ.

ކ ގުޅި – ގުޅި ސްކޫލް

ކ މާފުށި – މާފުށި ސްކޫލް

ކ ގުރައިދޫ – ގުރައިދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު

މާލޭގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓިފައި ހުންނާނީ އެމް.ޑީ.ޕީ މައި ހަރުގޭގައިއެވެ.

08 މާޗް 2023


More from MDP