މިޔަރެއް ދިން ހަމަލާއެއްގައި އެމެރިކާ ފަތުރުވެރިއެއްގެ ފައި ބުރިވެއްޖެ

Sun, 28 May 2023 11:00 PM

View on this article on Masverin

މިޔަރެއް ދިން ހަމަލާއެއްގައި އެމެރިކާ ފަތުރުވެރިއެއްގެ ފައި ބުރިވެއްޖެ
ޓާކްސް އެންޑު ކޭކަސްގައި މޫދަށް ގޮސް އުޅުނު އެމެރިކާ ފަތުރުވެރިއަކަށް މިޔަރެއް ހަމަލާދީފިއެވެ. އޭނާގެ ފައިގައި މިޔަރު ދަތް އެޅުމުގެ ސަބަބުން ކުޑަހުޅުން ތިރިވަނީ ފަޔާ ވަކިވެފައެވެ. ޙަބަރުތައް ބުނާގޮތުގައި މިޔަރު އޭނާއަށް ހަމަލާދީފައިވަނީ ސްނޯކްލިންގަށް ގޮސް އުޅުމުގެ ތެރޭގައެވެ. 22 އަހަރުގެ އެ ޒުވާނާ މޫދަށް ދިޔައީ ރަހުމަތްތެރިޔަކާއިވެސް އެކުގައެވެ. އޭނާ މޫދަށް އެރިފައިވަނީ ޓާކްސް އެންޑު ކޭކަސްގެ މަޝްހޫރު ރިސޯޓެއްކަމުގައިވާ ބްލޫ ހެވަން ރިސޯޓާއި ކައިރި ހިސާބަކަށެވެ. މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ހިނގި މި […]

More from Masverin