ކަނޑައިގެންގޮސްފައިވާ 2 އޮއިވާލި ކަނދުފަތި އަލުން ޤާއިމްކޮށްފި

Sun, 28 May 2023 07:32 AM

View on this article on Masverin

ކަނޑައިގެންގޮސްފައިވާ 2 އޮއިވާލި ކަނދުފަތި އަލުން ޤާއިމްކޮށްފި
ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމަށް ޚާއްޞަ ކޮށްފައިވާ ކަނދުފަތި ވިޔުގައިން ކަނޑައިގެންގޮސްފައިވާ 2 އޮއިވާލި ކަނދުފަތި އަލުން ޤާއިމްކޮށްފިއެވެ. އަލުން ގާއިމްކޮށްފައިވަނީ އދ. މާމިގިލި ކަނދުފަތި، ފެންފުށީގެ ހުޅަނގު ދެކުނުން 16 މޭލު ބޭރުގައި އަދި ލ .މާވަށު ކަނދުފަތި މާވަށުގެ ހުޅަނގު ދެކުނުން 14 މޭލު ބޭރުގައެވެ. ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއިން މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލަކީ އެއްވެސް ސަރަހައްދެއްގެ ކަނދުފައްޗެއް ކަނޑައިގެން ގޮސްފިނަމަ، އެކަމުގެ މައުލޫމާތު ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް ރަސްމީކޮށް އެންގުމުން ކަނދުފަތި ހަރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ފެށުމެވެ. އެހެންކަމުން ކަނދުފަތި ކަނޑައިގެން […]

More from Masverin