ޕީއެންސީގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލްއަކަށް ޒީނާޒް އަދުނާން ހަމަޖައްސައިފި

Fri, 24 May 2024 10:22 PM

View on this article on Khabaru Online

ޕީއެންސީގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލްއަކަށް ޒީނާޒް އަދުނާން ހަމަޖައްސައިފި

ވެރިކަންކުރާ ޕީއެންސީގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލްއަކަށް ޒީނާޒް އަދުނާން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އޭނާއަކީ ލޯކަލް ގަވަނަންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރުގެ އަނބިކަބަލުންނެވެ.ޒީނާޒް މިއަދު ޕީއެންސީގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސިއިރު އޭނާވަނީ ފާއިތުވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޕީއެންސީގެ ޕްރައިމަރީގައި ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާއަށް ވާދަކޮށް ބަލިވެފައެވެ. އޭނާއަކީ މީގެ ކުރިން ޕީޕީއެމްގެ ސެނެޓްގައި ވެސް ހިމެނުނު މެމްބަރެކެވެ.

މީގެ ކުރިން އޭނާވަނީ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ސީއީއޯ ކަން ވެސް ކުރައްވައިފައެވެ. އަދި ތައުލީމީ ދާއިރާގައި ވެސް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޒީނާޒް ވަނީ ޚިދުމަތްކުރައްވައިފައެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމާއެކު ޕީއެންސީގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް އެކަނިކުފާނު ހަމަޖައްސަވާ އެޕާޓީގެ ނާއިބު ރައީސަކަށް ރައީސް މުއިއްޒުގެ ނައިބު ރައީސް ހުސެއިން މުހައްމަދު ލަތީފު ވަނީ ހަޖައްސާފައެވެ. އަދި ޕީއެންސީގެ ޗެއަރޕާސަންއަކަށް ރައީސް މުއިއްޒުގެ އިސް މުޝީރުކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަބުދުއްރަހީމް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

 

The post ޕީއެންސީގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލްއަކަށް ޒީނާޒް އަދުނާން ހަމަޖައްސައިފި first appeared on Khabaru Online.More from Khabaru Online