ރައީސް ސާލިހު އައްޑޫ ރައްޔިތުންނާއެކު ރޭގަޑުގެ ފަރިއްކޮޅެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި

Mon, 05 Jun 2023 08:57 AM

View on this article on Khabaru Online

ރައީސް ސާލިހު އައްޑޫ ރައްޔިތުންނާއެކު ރޭގަޑުގެ ފަރިއްކޮޅެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އިބުރާހިމް މުހައްމަދު ސަލިހު އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނާއެކު ރޭގަޑުގެ ފަރިއްކޮޅެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ.މި ފަރިއްކޮޅުގައި ރައީސް ސާލިހުވަނީ ބައިވެރިންނާއި މުޚާތަބްކޮށް ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ. ރައީސް ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވީ އައްޑޫއަށް އަންނަމުންދާ ތަރައްގީއަކީ އައްޑޫގެ ރައްޔިތުން ސަރުކާރަށް ކުރި އިތުބާރުގެ ނަތީޖާ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ރައީސް ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން އައްޑޫގެ ރައްޔިތުނަނަށް ވީ ވައުދު ފުއްދެމުންދާ ކަމުގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން، ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ގާއިމް ކުރުމަށް މީގެ ކުރީގެ އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން ކޮށްފައި ނުވާހާ ގިނަ ކަންކަން މި ސަރުކާރުން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން މިހުރިހާ މަޝްރޫޢުތަކެއް ނިމިގެންދާއިރު، އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ގާއިމް ކުރުމަށް ޖެހިފައި އޮންނާނީ މަދު ރަށްތަކެއްގައި ކަމުގައިކަންވެސް ރައީސް ސާލިހު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސް ސާލިހުގެ ވާހަކަ ފުޅުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވީ، މިދައުރުގައި އެމަނިކްފާނު ރާއްޖޭގެ ހަމަޖެހުމަށް ވަރަށްބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވިކަމަށެވެ. އަދި ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް އެހަމަޖެހުން ދެމެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން ގާއިމް ކުރެއްވުމަށް ވަރަށްބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވާނެ ކަމުގައިވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް އައްޑުއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅަކީ އައްޑޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އިތުރުން އައްޑޫ އެއަރޕޯޓު މަޝްރޫއު ފައްޓަވާ ދެއްވުމަށް ކުރަމުންވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ. މިދަތުރުފުޅުގައި ރައީސްގެ އަރިހުގައި ސަރުކާރުގެ މަތީ ފަންތީގެ ވަފުދެއްވެސް ދަނީ ބައިވެރިވަމުންނެވެ.More from Khabaru Online