"ކަޅަކި" މި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު

Fri, 26 May 2023 08:17 PM

View on this article on Khabaru Online

"ކަޅަކި" މި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު

މަޝްހޫރު އެކްޓްރެސް ނިޢުމާ މުޙައްމަދުގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސް ‘ނިއުޒޯ ފިލްމްސް’ އިން އުފައްދާ ފިލްމް "ކަޅަކި" މި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު ބެލުންތެރިންނަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ. މި ކަން އިއުލާން ކޯށް ފިލްމްގެ ޓީމުން ވަނީ މިހާރު ޓީޒާއެއްވެސް ދޫކޮށްލައިފައިއެވެ. އޮކްޓޯބަރު މަހު ފިލްމް އަޅުވާނެ ކަން ހާމަ ކުރި ނަމަވެސް އަޅުވާނެ ވަކި ތާރީހެއް އިއުލާނެއް ނުކުރެއެވެ. ސްރީ ލަންކާގައި 2020 ގެ ކުރީކޮޅު ޝޫޓްކުރި "ކަޅަކި" އަކީ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ނިއުމާ […]

The post "ކަޅަކި" މި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު first appeared on Khabaru Online.More from Khabaru Online