މޮޓޯކޭޑު މައްސަލާގައި އިއްޔެ ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދަށް ފަސް ދުވަސް

Sat, 25 Mar 2023 04:23 PM

View on this article on Hathaavees

މޮޓޯކޭޑު މައްސަލާގައި އިއްޔެ ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދަށް ފަސް ދުވަސް

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ މޮޓޯކެޑަށް ހުރަސް އެޅި މައްސަލާގައި އިއްޔެ ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

މިމަހުގެ 20ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވި ރެހެންދި އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފްލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު އެނބުރި ވަޑައިގެން ވަގުތު މާލޭގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ގެންދިޔައީ އިހުތިޖާޖު ކުރަމުންނެވެ. އަދި ރައީސް ދުއްވާފައި ދިޔަ މޮޓޯކެޑަށް ވަދެވުނީ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއަށެވެ.

އެއާއެކު މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަނީ ރައީސްގެ މޮޓޯކެޑަށް ހުރަސް އަޅާފައެވެ.

ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސް އެޅިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީގެކުރިން ވެސް ބަޔަކު މީހުން ހައްޔަރުކުރިއެވެ. އެއީ ތިން ފިރިހެނަކާއި އަންހެނެކެވެ. މި މީހުންގެ ތެރެއިން އަންހެން މީހާ އާއި ފިރިހެނެއްގެ ބަންދަށް ފަސް ދުވަސް ޖެހިއެވެ. އަދި ދެން ތިބި ދެ ފިރިހެނުންނަށް 15 ދުވަސް ޖަހާފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލާގައި އިއްޔެ ހައްޔަރު ކޮށްފައި ވަނީ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ އެކްޓިވިސްޓެއް ކަމަށްވާ މުހައްމަދު އައްބާސްއެވެ. އޭނާގެ ބަންދަށް އިއްޔެ ވަނީ ފަސް ދުވަސް ޖަހައިފައެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ މޮޓޯކޭޑް ދުއްވާފައި ދަނިކޮށް، އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަންގެ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން، އެ މޮޓޯކެޑު ހުއްޓުވުމަކީ ރައީސް ސޯލިހަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ދެމުން އަންނަ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ފެއިލްވުން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 241 ކޮމެޓީން ވެސް އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ.

The post މޮޓޯކޭޑު މައްސަލާގައި އިއްޔެ ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދަށް ފަސް ދުވަސް first appeared on Hathaavees.More from Hathaavees