ވިލިމާލެ އިން ގެއްލުނު ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާ، ހުޅުމާލެ އިން ފެނިއްޖެ

Sun, 19 Mar 2023 12:59 PM

View on this article on Hathaavees

ވިލިމާލެ އިން ގެއްލުނު ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާ، ހުޅުމާލެ އިން ފެނިއްޖެ

ވިލިމާލެ އިން ގެއްލިގެން ފުލުހުން ހޯދަމުން ދިޔަ ކުޑަ ކުއްޖާ ފެނިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން އިއްޔެ ބުނީ ވިލިމާލެ އިން 13 އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ފުލުހުންނަށަ ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެކަން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓު ކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 1:33 ހާއިރު ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އެކަމާއި ގުޅުންހުރި އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު މީޑިއާތަކަށް ހިއްސާ ކުރަމުން ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ އެކުއްޖާ ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި ފެނުނީ ހުޅުމާލެ އިން ކަމަށެވެ. އަދި އެކުއްޖާ ފެނުނުއިރު ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ.

The post ވިލިމާލެ އިން ގެއްލުނު ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާ، ހުޅުމާލެ އިން ފެނިއްޖެ first appeared on Hathaavees.More from Hathaavees