ޕީއެންއެފަށް ލިބޭނެ ގޮނޑީގެ އަދަދު އެނގޭނީ އަބްދުއްރަހީމަށް: ޔާމީން

Thu, 18 Apr 2024 09:21 PM

View on this article on Dhen.mv

ޕީއެންއެފަށް ލިބޭނެ ގޮނޑީގެ އަދަދު އެނގޭނީ އަބްދުއްރަހީމަށް: ޔާމީން

ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ފްރޮންޓް (ޕީއެންއެފް) އަށް އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ކާމިޔާބު ކުރެވޭނީ ކިތައް ދާއިރާގެ ގޮނޑިކަން އެނގިވަޑައިގެންނެ ޕީއެންސީގެ ޗެއާޕާސަން އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުالله އަށް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.Ads by Sosun Fihaara

ޔާމީން މިރޭ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ، ޝަރީއަތުގެ މަޖިލިސް ނިންމުމަށްފަހު ހައިކޯޓު ބޭރުގައި ނޫސްވެރިއަކު، ޕީއެންއެފްއަށް މަޖިލީހުން ކިތައް ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެވިދާނެތޯ އާއި މަޖިލިސް މެޖޯރިޓީ އާއި ގުޅިގެން ސުވާލު ކުރުމުންނެވެ.

އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ޔާމީން ވިދާޅުވީ، ހިސާބު ޖައްސަވާނީ އަބްދުއްރަހީމް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެކަން އިނގޭނީ އޭނާ އަށް ކަމަށެވެ.

"ތިޔެއް އިނގޭނީ އަބްދުއްރަހީމްއަށް. ހިސާބު ޖައްސަވަނީ އަބްދުއްރަހީމް. [މެޖޯރިޓީ] ވެސް އިނގޭނީ އަބްދުއްރަހީމްއަށް. އެޔެއްނުންތޯ ހިސާބު ޖައްސަވާ ބޭފުޅަކީ. އަޅުގަނޑަކަށް ނޭންގޭނެ ރަމަލު ޖަހާކަށް. އަޅުގަނޑުމެން ކުރާނީ މަސައްކަތް،"

އާދިއްތަ ދުވަހު އޮންނަ މަޖިލީސް އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މާދަމާއިން ފެށިގެން އަމަލީގޮތުން ކެމްޕޭން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން، މާދަމާ އަތޮޅުތެރެއަށް ކެމްޕޭން ދަތުރު ކުރަން ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.More from Dhen.mv