ވިލިމާލެއިން ގެއްލުނު ކުއްޖާ ފެނިއްޖެ

Sun, 19 Mar 2023 09:06 AM

View on this article on Dhen.mv

ވިލިމާލެއިން ގެއްލުނު ކުއްޖާ ފެނިއްޖެ

ވިލިމާލެއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ކުއްޖާ ފެނިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ވިދާޅުވީ، ވިލިމާލެއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ އުމުރުން 13 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާ ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ކުއްޖާގެ ހާލު ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ އިތުރު އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނުދެއްވައެވެ.

އެ ކުއްޖާ ގެއްލުނުކަން ފުލުހުން ހާމަ ކުރީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައެވެ. މީގެ ކުރިންވެސް، ފުރާވަރުގެ އަންހެން ކުދިން ގެއްލުމުގެ މައްސަލަތައް ފެންމަތިވެފައިވެއެވެ.More from Dhen.mv