މާލޭގައި އިތުރު 163 ވެހިކަލެއް ޓޯކޮށްފި

Sat, 15 Jun 2024 11:58 AM

View on this article on adduLive

މާލޭގައި އިތުރު 163 ވެހިކަލެއް ޓޯކޮށްފި

މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ޕާކުކޮށްފައި އޮތް އިތުރު 163 ވެހިކަލެއް ޓޯކޮށްފި އެވެ.ފުލުހުން ބުނީ އެ ތަކެތި ޓޯކުރީ އިއްޔެ އާއި ބުރާސްފަތީގައި ކަމަށެވެ. ޓޯކުރި އުޅަނދުތަކުގެ ތެރެއިން 84 ވެހިކަލަކީ ބޮތަކުރުފާނު މަގު ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށި ކައިރިން ފަތާ ޓްރެކާ ހަމައަށް ޕާކުކޮށްފައި ހުރި އެއްޗިއްސެވެ. އަދި އެހެނިހެން މަގުތަކުން 79 އުޅަނދެއް ޓޯކޮށްފައިވެ އެވެ.

މާލޭގައި ޕާކިން މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ފުުހުންނަނީ މަގުމައްޗަށް ދޫކޮށްލާފައި ހުންނަ އުޅަނދުތައް ޓޯކުރަމުންނެވެ.

The post މާލޭގައި އިތުރު 163 ވެހިކަލެއް ޓޯކޮށްފި appeared first on adduLIVE.More from adduLive