ފޮޓޯ: މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި އޮތް ޢީދު ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތް

Sun, 16 Jun 2024 11:05 AM

View on this article on XeeTimes

ފޮޓޯ: މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި އޮތް ޢީދު ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތް

ރާއްޖޭގެ އެކިރަށްރަށުގައި ޢީދު ނަމާދު ކުރިއަށްގެންދިޔައިރު މާލެސިޓީގެ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޢީދު ނަމާދުގައި ގިނައަދަދެއްގެ މީހުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް[See image gallery at www.xeetimes.com]

The post ފޮޓޯ: މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި އޮތް ޢީދު ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތް appeared first on XeeTimes.More from XeeTimes