އައިސީޖޭގެ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލައިފި

Fri, 24 May 2024 09:34 PM

View on this article on Khabaru Online

އައިސީޖޭގެ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލައިފި

އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގައި ހިންގަމުންދާ ގަތުލުއާންމުގައި ގައްޒާގެ ރަފާ ސަރަހައްދުގައި ހިންގަމުންދާ ލާއިންސާނީ އުދުވާން ހުއްޓާލުމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސް (އައިސީޖޭ) އިން ކޮށްފައިވާ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ހުރިހާ އިދާރާތަކަށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އިން ގޮވާލައިފިއެވެ.The post އައިސީޖޭގެ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލައިފި first appeared on Khabaru Online.More from Khabaru Online