"ރޮކީ އޯރް ރާނީ ކީ ޕްރޭމް ކަހާނީ" ގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކާލައިފި

Fri, 26 May 2023 06:55 PM

View on this article on Khabaru Online

"ރޮކީ އޯރް ރާނީ ކީ ޕްރޭމް ކަހާނީ" ގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކާލައިފި

ގިނަ އަހަރު ތަކަށްކަށް ފަހު ކަރަން ޖޯހަރު ޑައިރެކްޓރު ގެ ގޮނޑިން ފެނިގެންދާނެ ފިލްމް "ރޮކީ އޯރް ރާނީ ކީ ޕްރޭމް ކަހާނީ" ގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކާލައިފި އެވެ. ޖުލައި މަހުގެ 28 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ހަމަޖެހިފައިވާ "ރޮކީ އޯރް ރާނީ ކީ ޕްރޭމް ކަހާނީ" އަކީ ލީޑުން އާލިއާ ބަޓް އާއި ރަންވީރު ސިންގް ފެނިގެންދާ ތިނެސްކަން ލޯބީގެ ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް ބިނާ ކޮށް ހަދައިފައިވާ ފިލްމްއެކެވެ.   View this post on […]

The post "ރޮކީ އޯރް ރާނީ ކީ ޕްރޭމް ކަހާނީ" ގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކާލައިފި first appeared on Khabaru Online.More from Khabaru Online