ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ޖާގަ ޔަގީންކޮށްފި

Fri, 26 May 2023 11:23 AM

View on this article on Khabaru Online

ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ޖާގަ ޔަގީންކޮށްފި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޗެލްސީ 4-1 އިން ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ގަދަ ހަތަރެއް ޔަގީންކޮށް އަންނަ ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ޖާގައެއް ހޯދައިފިއެވެ. ޔުނައިޓެޑްގެ ފަރާތުން މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މިމެޗް އެޓީމުން ފެށީ ވަރަށް ފޯރިއާއެކުއެވެ. އެގޮތުން މެޗްގެ 6 ވަނަ މިނެޓްގައި ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ މެޗްގެ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މިލަނޑު އެޓީމަށް ޖަހާދިނީ ކަސެމީރޯއެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ހާފްގެ އިތުރު ވަގުތުގައި އެންތަނީ މާޝިއަލް ވަނީ ޔުނައިޓެޑްގެ ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ. މިމެޗްގައި […]

The post ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ޖާގަ ޔަގީންކޮށްފި first appeared on Khabaru Online.More from Khabaru Online