ޓީ 20 ކްލަބް ކްރިކެޓް މުބާރާތް އަންނަ މަހުގެ 19ގައި!

Sun, 17 Oct 2021 07:22 PM

View on this article on Zaviyani.mv

ޓީ 20 ކްލަބް ކްރިކެޓް މުބާރާތް އަންނަ މަހުގެ 19ގައި!
ADVERTISEMENT

ޓީ 20 ކްރިކެޓް މުބާރާތް، އަންނަ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 19 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

މުބާރާތް އިންތިޒާމްކުރާ، ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ބުނީ، މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ކްލަބްތަކުން ނޮވެމްބަރ 10 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް އެބޯޑަށް ހުށައަޅަން އެދޭކަމަށެވެ.