ހަލިމަގުގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

Sat, 27 May 2023 01:05 AM

View on this article on Vaguthu

ހަލިމަގުގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

ސިނަމާލެ ބްރިޖާއި ގުޅިފައިވާ ހަލިމަގުގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައި ވަނީ މާލެ އިން ހުޅުމާލެއަށް ދަތުރު ކުރަމުންދިޔަ ސައިކަލެއް ބާރު ސްޕީޑްގައި ގޮސް ޕިކަޕެއްގެ ފަހަތުގައި ޖެހިގެންނެވެ.

އެ ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

މަންޒަރު ދުށް މީހުން ބުނާގޮތުގައި މި އެކްސިޑެންޓްގެ ސަބަބުން ހަލިމަގުގެ ޓްރެފިކް ވަރަށް ބާރުބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ލޭ ފައިބާފައި ހުރި މަންޒަރު ވެސް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، މާލެ އިން ހުޅުމާލެއަށް އަންނަ ހަލިމަގުގައި ސައިކަލެއް ޕިކަޕެއްގައި ޖެހިގެން އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާފައިާ ކަމަށް މިރޭ 12:04 ގައި ފުލުުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓްގައި އުމުރުން 43 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.


More from Vaguthu