ނައީމާ މަރާލަން ބޭނުން ކުރި 2 ވަޅި ހޯދައިފި، އޮތީ ވަޅުލާފައި

Fri, 26 May 2023 08:39 PM

View on this article on ThePress.mv

ނ. މަނަދޫ ނައީމާ މޫސާ މަރާލުމަށް ބޭނުން ކުރިކަމަށް ބެލެވޭ ތޫނު 2 ހަތިޔާރު އަދިި ހަމަލާދިން ވަގުތު އެކަމުގައި ބައިވެރިވި މީހުން ލައިގެންތިބި އަންނައުނު، ވަޅުގަނޑެއް ކޮނެ އެތަކެތި އަޅާ، އަންދާލުމަށް ފަހު ފަސްއަޅާ ފޮރުވާފައި ވާތަން ކޮނެ އެތަކެތި ނަގާފައި ވާ ކަމަށް ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ތަފްސީލު އަންނަނީ..


More from ThePress.mv