މި އަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ފުރުސަތު ސައުދީގައި ދިރިއުޅޭ 60،000 މީހުންނަށް

Sun, 13 Jun 2021 06:56 PM

View on this article on DhiIslam

މި އަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ފުރުސަތު ސައުދީގައި ދިރިއުޅޭ 60،000 މީހުންނަށް

މި އަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ފުރުސަތު ދެނީ 60،000 މީހުންނަށް ކަމަށް ސައުދިއަރަބިއްޔާގެ ހައްޖާއި އުމްރާގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި ނިންމާފައިވަނީ ކޮވިޑް 19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ސަައުދީގައި އަޅާފައިވާ ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ފުރުސަތު ދީފައިވަނީ މުޅީންވެސް ސައުދީގައި ތިބި މީހުންނަށްކަމަށް ކަމަށެވެ.

ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ފުރުސަތުދޭ 60،000 މީހުންނަކީ އުމުރުން 65 އަހަރުން ދަށުގެ ސިއްހީ ގޮތުން ރަނގަޅު މީހުންނަށް ކަމަށާއި ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް ހައްޖުވުމުގެ ފުރުސަތެއް މި އަހަރު ނެތްކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ކޮވިޑް 19 ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން މިދިޔަ އަހަރަކީ ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި އެންމެ މަދު ބަޔަކާއެކު ހައްޖުގެ އަަޅުކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އަހަރެވެ.ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ސައުދީގައި ތިބި 10,000 މީހުންނެވެ.

The post މި އަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ފުރުސަތު ސައުދީގައި ދިރިއުޅޭ 60،000 މީހުންނަށް first appeared on Dhiislam.