މާލޭ ދަފްތަރު މީހުންނަށާއި މާލޭގައި އުޅޭތާ 20 އަހަރުވީ މީހުނަށް ގޯތި ދޫކުރުމަށް ސަރުކާރުން އިއުލާނުކުރަނީ

Tue, 19 Sep 2023 10:33 PM

View on this article on Minivan

މާލޭ ދަފްތަރު މީހުންނަށާއި މާލޭގައި އުޅޭތާ 20 އަހަރުވީ މީހުނަށް ގޯތި ދޫކުރުމަށް ސަރުކާރުން އިއުލާނުކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން މާލެއަށް ހިޖުރަކޮށް ދިރިއުޅެމުންދާތާ 20 އަހަރުވީ މީހުނަށާއި، ދަފްތަރުގައި ތިބި މީހުނަށް ހާއްސަކޮށް ހައުސިން ސްކީމެއް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ…

The post މާލޭ ދަފްތަރު މީހުންނަށާއި މާލޭގައި އުޅޭތާ 20 އަހަރުވީ މީހުނަށް ގޯތި ދޫކުރުމަށް ސަރުކާރުން އިއުލާނުކުރަނީ first appeared on Minivan.


More from Minivan