ރިއާސީ އިންތިޚާބު 2023: ވޯޓުލުން ފެށިގެން ކުރިއަށް

Sat, 09 Sep 2023 08:36 AM

View on this article on Mikal News

ރިއާސީ އިންތިޚާބު 2023: ވޯޓުލުން ފެށިގެން ކުރިއަށް

މިއަހަރުގެ ރިއާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ފެށިގެން ފޯރިއާއިއެކު ކުރިއަށް އެބަދެއެެވެ. މިއަދު 7.30 ހިގި އިރު ވޯޓުލުމަށް އާންމުން ޖަމާވާން ފެށިއިރު ވޯޓުލުން ރަސްމީކޮށް ފެށިފައިވަނީ 8 ގައެވެ. ފުވައްމުލަކުގައި ބެހެއްޓުނު 10 ވޯޓުފޮށްޓަށްވެސް ވޯޓުލުމަށް 7.30 ހިގިއިރު މީހުން ޖަމާވާން ފަށާފައިވެއެވެ.  ވަރަށް އަމާންކަމާއިއެކު ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާ ކަމަށް މިކަލް ނޫހުގެ ރިޕޯޓަރު ހާމަކުރެއެވެ.

The post ރިއާސީ އިންތިޚާބު 2023: ވޯޓުލުން ފެށިގެން ކުރިއަށް appeared first on Mikal News.More from Mikal News