ތިމާވެށީގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ޚާއްސަ ބައިސިކަލު ބުރެއް ބާއްވަނީ

Sun, 04 Jun 2023 07:19 PM

View on this article on Mikal News

މިއަހަރުގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން މާދަމާ ޚާއްސަ ބައިސިކަލު ބުރެއް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި މާދަމާ ކުރިޔަށް ގެންދާނެކަން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން އާއްމުކޮށްފިއެވެ.

“އެއްކަމު” ޕްލާސްޓިކުއާ ދެކެޑެ ބައިސިކަލް ބުރު ގެ ނަމުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ މި ބައިސިކަލު ބުރު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ ހުންނަ ހުންނަ ހިސާބުންނެވެ.
މި ބައިސިކަލް ބުރުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތި މީހުންނަށް ވެސް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.
ބައިސިކަލު ބުރު 
ތާރީޚް: 05 ޖޫން 2023
ގަޑި: ހަވީރު 04:15
ތަން: ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

The post ތިމާވެށީގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ޚާއްސަ ބައިސިކަލު ބުރެއް ބާއްވަނީ appeared first on Mikal News.


More from Mikal News