ހައިވޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

Sat, 27 May 2023 06:21 AM

View on this article on Mihaaru

ހައިވޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

މާލެއިން ހުޅުމާލެ އަށް ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް އެކްސިޑެންޓްވެ ދުއްވަން އިން މީހާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ ހާދިސާ ރިޕޯޓު ކޮށްފައި ވަނީ ރޭ 12:00 ހާއިރު ކަމަށާއި އެކްސިޑެންޓު ހިނގީ ހައިވޭގައި ސައިކަލެއް ޕިކަޕެއްގައި ޖެހިގެން ކަމަށެވެ.

ސައިކަލު ދުއްވަން އިނީ އުމުރުން 43 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށާއި އޭނާ ޓްރީޓޮޕަށް ގެންދިޔަ އިރު ވެސް މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލާ ހަވާލާދީ ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އެ މަންޒަރު ދުށް މީހުން "މިހާރު" އަށް ކިޔައިދިން ގޮތުގައި ސައިކަލު ދުއްވަން އިން މީހާގެ ބޮލަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުންވެފަ އެވެ.


More from Mihaaru