ގުރައިދޫ ދާއިރާ މަޖިލިސް ބައި-އިލެކްޝަން ޕްރައިމަރީ – ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް އިއުލާން ކުރުން

Thu, 02 Mar 2023 04:36 PM

View on this article on MDP

ނަންބަރު: MDP/2023/015

އްޔިތުންގެ މަޖިލިސްއިން ހުސްވެފައިވާ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ގައި މިޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓެއް ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީ 11 މާޗް 2023 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލެއްވި މެންބަރުންގެ ނަންތައް އާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާންކުރީމެވެ.

ލިސްޓު ތަރުތީބުކުރެވިފައި މިވަނީ ކެންޑިޑޭޓު ނަމްބަރ ތަރުތީބުންނެވެ.

1- މުޙައްމަދު މުސްތަފާ – ވިވިޑް / ކ. މާފުށި
2- ސަލްމާން ރަޝީދު – މާފަރިވާގެ / ކ. މާފުށި
3- އިބްރާހިމް ޝާޒް – ހ. ތާޅަފިލިގެ / މާލެ
4- އަބްދުﷲ ސައީދު – ވެލި / ކ. ގުރައިދޫ

2 މާޗް 2023


More from MDP

...