މިއަދުވެސް މޫސުން ގޯސް، ބައެއް އަތޮޅުތަކަށް ހުދު ސަމާލު

Mon, 18 Sep 2023 08:31 AM

View on this article on Masverin

މިއަދުވެސް މޫސުން ގޯސް، ބައެއް އަތޮޅުތަކަށް ހުދު ސަމާލު

ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ގައުމީ މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާ (މެޓް) އިން ރާއްޖޭގެ ބައެއް އަތޮޅުތަކަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފިއެވެ
. މެޓް އޮފީހުން ސަމާލު ނެރިފައިވަނީ ކ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ފ. އަތޮޅަށެވެ.އެއީ މިއަދު ހެނދުނު 8:15 އިން މެންދުރުފަހު 13:00 އަށެވެ. މެޓް އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމާއިއެކު ގުގުރުން އަދި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 40 މޭލަށް ވައި ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށެވެ.
މިއީ ރާއްޖެއަށް ހުޅަނގު މޫސުމެވެ. އެގޮތުން މިހާރު މިއީ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ 12ވަނަ ނަކަތް ކަމުގައިވާ "އުތުރަ" ނަކަތެވެ. އުތުރަ ނަކަތަކީ ސެޕްޓެމްބަރުމަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 20ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ދެމިގެންދާ ނަކަތެކެވެ.
އިހުގެ ޢާންމު ބަހުރުވައިންނަމަ މި ނަކަތުގައި ހަޅަޖަހާނެއެވެ. މީގެ މާނައަކީ ވައި ބާރުވެ ކަނޑުތައް ގަދަވާނެއެވެ. ވައިގެ ބާރުމިން އެވްރެޖްގޮތެއްގައި ހުންނާނީ ގަޑިއަކު 22.22 ކިލޯމީޓަރު ބާރުމިނުގައެވެ. ވައިޖެހޭނީ ހުޅަނގު އުތުރުންނެވެ. ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު ހުންނާނީ 4.59 އިންޗީގައެވެ. މި ނަކަތުގައި އެވްރެޖްކޮށް 90.7 ގަޑިއިރު އަވިދޭނެއެވެ. މި ނަކަތުގައި މަސްވެރިކަން އާދައިގެ ގޮތަކަށް ރަނގަޅުވާނެއެވެ.


More from Masverin