މަސްރޭސް ހިމެނޭގޮަށް ނިލަންދޫގައިވެސް ކުލަގަދަކޮށް އީދު ފާހަގަ ކުރަނީ

Thu, 08 Jun 2023 11:00 AM

View on this article on Masverin

މަސްރޭސް ހިމެނޭގޮަށް ނިލަންދޫގައިވެސް ކުލަގަދަކޮށް އީދު ފާހަގަ ކުރަނީ
މަސްރޭސް ހިމެނޭހެން، ގއ. ނިލަންދޫގައިވެސް ކުލަގަދަކޮށް އަޟްހާއީދު ފާހަގަ ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން ބުނީ، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި ގުޅިގެން މި އަހަރުގެ އަޟްހާ ޢީދު ކުލަގަދަގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން  އަޟްހާ ޢީދު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މަދަހަ ހުށަހެޅުމާއި ވާ ދެމުމާއި އީދު ބާބަކިއު އަދި ކަރޯކޭގެ އިތުރުން މަސްރޭސް ބޭއްވުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން ނިލަންދޫގައި އީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކޯޑި […]

More from Masverin