ޒުވާން މަސްވެރިޔާ އުތުރުން ދެކުނަށް ކުރާ ދަތުރުގައި މިހާރު ހުރީ ނޮޅިވަރަމްގައި

Thu, 25 May 2023 11:00 AM

View on this article on Masverin

ޒުވާން މަސްވެރިޔާ އުތުރުން ދެކުނަށް ކުރާ ދަތުރުގައި މިހާރު ހުރީ ނޮޅިވަރަމްގައި
ޒުވާން މަސްވެރިޔާގެ ނަމުން މަޝްހޫރު ވެފައިވާ ޒުވާނާ، ހަސަން ސާޖިން ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކަށް ދަތުރު ކުރުމަށް ކުރާ 'އުތުރުން ދެކުނަށް' ދަތުރުގައި ހދ. އަތޮޅުގެ ތިންވަނަ މަންޒިލް ކަމަށްވާ ހދ. ނޮޅިވަރަމް އަށް ފޯރައިފިއެވެ. ޒުވާން މަސްވެރިޔާ ވަނީ ހއ ގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ދަތުރު ކޮށްފައެވެ. އަދި މިހާރު އެ ދަތުރު ކުރަމުން ދަނީ ހދ ގެ ރަށްރަށަށެވެ. ހއ ގެ ރަށްތަކުން ވަނީ ޒުވާން މަސްވެރިޔާއަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް […]

More from Masverin