ރޮބޯ މޭން އާއެކު ހަނިމާދޫ ކުޑަކުދިންތައް ހެއްވާލައިފި

Tue, 16 May 2023 12:07 PM

View on this article on Gohkolhu

ރޮބޯ މޭން އާއެކު ހަނިމާދޫ ކުޑަކުދިންތައް ހެއްވާލައިފި

ރޮބޯ މޭން އާއެކު ހަނިމާދޫ ކުޑަކުދިންތައް ހެއްވާލައިފިއެވެ.

ރޮބޯ މޭން އާއިި އެކު ހަނިމާދޫ ކުޑަކުދިން ހެއްވާލީ މިއަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް އިއްޔެ ހަނިމާދޫ ސްކޫލް ހޯލުގައި ބޭއްވި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއްގައެވެ.

މި ހަވީރު އިންތިޒާމް ކުރީ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލާއި ޑަބްލިޔު.ޑީ.ސީ އަދި ރަށުގެ މުވައްސަސާތަކާއި ކުލަބް ޖަމިއްޔާތައް ގުޅިގެންނެވެ.

މި ހަވީރުގައި ގިނަ ކުޅިވަރުތައް ހިމަނާފައި ވާއިރު ގިނަ ސްޓޯލްތަކުގައި އެތަންތަނުގެ ހާއްސަ ސާމާނާއެކު ފޮޓޯނެގުމުގެ ފުރުސަތު ކުދިންނަށް ދީފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ބަލާއިރު ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އަދި ހަނިމާދޫ އެޔާޕޯޓް ފަޔަރު ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.


More from Gohkolhu